Search
Close this search box.

Com saber el preu de la meva farmàcia?

Tradicionalment per a saber el ‘’preu del mercat’’ d’una farmàcia s’ha usat com a base la seva facturació anual. A aquesta xifra se li aplica el factor multiplicador de mercat, una ràtio que s’associa a l’estadística de traspassos recents de farmàcies amb característiques semblants. El criteri final és que un negoci val allò que genera […]

Problemes que sorgeixen entre compradors i venedors

El procés de compravenda d’una farmàcia pot ser llarg i complicat, en ell poden sorgir alguns inconvenients dels quals és necessari estar ben assessorat. Avui us portem 3 exemples: Després de la compra d’una farmàcia, a vegades es pot descobrir que les dades de facturació no s’ajustaven realment amb els declarats pel venedor. El comprador […]

Què és el contracte d’arres?

Si emprenem la gestió de la compra o venda d’una farmàcia, sentirem parlar moltes vegades sobre un contracte en concret, el contracte d’arres, però… En què consisteix? Es tracta del document més important que es generarà en tota la intervenció d’una operació de compravenda d’una farmàcia. En aquest contracte cal incloure totes les estipulacions sobre […]

La jubilació activa en les Oficines de Farmàcia.

En el sector de les Oficines de Farmàcia és habitual trobar dues figures jurídiques en l’operativa de l’activitat en els casos de farmacèutics que es troben prop de l’edat de jubilació: D’una banda, ens trobem amb la Comunitat de béns, mitjançant la qual s’explota l’oficina de farmàcia per part de dues o més titulars per a […]

Què és la Clàusula de No Competència?

Des de Rúbrica, com a advocats i experts jurídics, coneixem la importància d’incloure en els contractes de compra i venda d’una Farmàcia la clàusula de no competència, però, de què es tracta?La no competència es tracta d’una clàusula que té com a objectiu protegir els interessos del comprador i assegurar un compromís de no competència […]

Horari de la farmàcia… motiu de disputa?

Entre el titular d’una farmàcia i els seus treballadors poden donar-se alguns temes en els quals hi hagi una certa disparitat d’opinions: l’horari de la farmàcia pot ser un d’ells. En aquest sentit, els Convenis Col·lectius Provincials són els que establiran les jornades de treball ordinàries màximes (P.e 1.804 h/anuals Segons conveni de Barcelona, 1782 […]

Per què hauria de comprar una farmàcia?

Quan pensem a obrir un negoci, el primer que valorem és el risc i la inversió que suposarà.Allò en què hem de pensar és… Tindré beneficis a mitjà o llarg termini? I el que més ens pot preocupar… Podré suportar un període de crisi econòmica? La farmàcia és un dels pocs negocis que s’ha mantingut rendible […]