Search
Close this search box.
   Tiempo de Lectura 1 min
Array

Tradicionalment per a saber el ‘’preu del mercat’’ d’una farmàcia s’ha usat com a base la seva facturació anual. A aquesta xifra se li aplica el factor multiplicador de mercat, una ràtio que s’associa a l’estadística de traspassos recents de farmàcies amb característiques semblants.

El criteri final és que un negoci val allò que genera i allò que pot pagar, si una farmàcia pot pagar una hipoteca d’un valor en concret, com a mínim valdrà aquest valor. Si no pot pagar-la vol dir que aquest preu està fora de mercat.

Per a saber el preu d’una farmàcia és necessari realitzar un estudi de viabilitat en el qual cal tenir en compte diversos factors: la ubicació de la farmàcia, la població de l’àrea bàsica i la seva potencial variació a curt termini, el personal de la farmàcia, els serveis que genera la farmàcia, els mix de venda, i tots aquells que determini el resultat que pot generar, i d’aquesta forma poder adequar el preu de venda de la farmàcia.