Search
Close this search box.
   Tiempo de Lectura 2 minutos
Array

Entre el titular d’una farmàcia i els seus treballadors poden donar-se alguns temes en els quals hi hagi una certa disparitat d’opinions: l’horari de la farmàcia pot ser un d’ells.

En aquest sentit, els Convenis Col·lectius Provincials són els que establiran les jornades de treball ordinàries màximes (P.e 1.804 h/anuals Segons conveni de Barcelona, 1782 h/anuals Segons conveni Interprovincial de Lleida, Girona i Tarragona).

A l’article 21 del XXV del Conveni Col·lectiu Nacional per oficines de farmàcia s’estableix que la jornada de treball es regirà segons l’article 34 de l’Estatut dels treballadors. A més, s’especifica que la distribució de la jornada es realitzarà tenint en compte que tots els dies de l’any són laborables, a l’efecte dels serveis farmacèutics, respectant-se els descansos setmanals contemplats en l’Estatut dels Treballadors i abonant les compensacions econòmiques oportunes reflectides en les taules de retribucions d’aquest Conveni.

Per tant, per a la correcta aplicació de la normativa, des de Rúbrica, us portem alguns senzills consells per a fer front a aquells conflictes que puguin sorgir dels horaris dels treballadors de l’oficina de farmàcia que podràs aplicar des d’avui mateix:

I finalment, la millor recomanació que us podem donar és la de consensuar i pactar per escrit els diversos torns a realitzar, el registre d’hores i fins i tot la manera de fer canvis de torn en cas de necessitat.

Si aquest pacte es realitza d’una manera bilateral en el qual tots els integrants de la farmàcia se sentin valorats i escoltats, s’assumirà un compromís per les dues parts difícil de trencar.