Search
Close this search box.
Per què és crucial negociar un contracte de lloguer abans de vendre la teva farmàcia?

Vendre una farmàcia és un pas significatiu a la vida de qualsevol titular, per la qual cosa hi ha nombroses consideracions que han de ser abordades per a l’èxit de l’operació. Una d’aquestes consideracions és la disponibilitat legal del local on està autoritzada la farmàcia, per la qual cosa aquest article es centrarà en els casos en què el local és propietat d’una tercera persona aliena a la transmissió de la farmàcia.

Cal entendre que negociar un contracte de lloguer amb la propietat, prèviament a la signatura del contracte d’arras entre el titular venedor i el comprador, és essencial per evitar retards o fins i tot la suspensió de la venda.

En molts casos, el local on opera la farmàcia no és propietat del titular, sinó que es disposa del local en base a un contracte de lloguer. Negociar un contracte de lloguer a llarg termini es converteix en un element clau per a l’èxit continuat de la farmàcia sota el nou titular.

Aquest contracte no només garanteix l’estabilitat a llarg termini, sinó que també facilita la transmissió sense inconvenients per al nou titular.

Per això, és important tenir aquest aspecte controlat abans de signar un contracte d’arras amb un possible comprador/a, ja que en nombrosos casos els titulars es veuen sorpresos per les exigències econòmiques o temporals, i fins i tot les negatives a signar un nou contracte, reclamant el lliurament del propi. Aquestes exigències poden retardar, paralitzar o fins i tot trencar l’acord aconseguit amb el comprador, la qual cosa resultarà un factor de vantatge per a la propietat del local si el temps de vigència de les arras ja ha començat a córrer.

És habitual que els contractes d’arras incloguin clàusules que condicionin la venda a l’obtenció d’un contracte de lloguer amb un mínim de condicions, podent resoldre’s el contracte d’arras en cas que no es compleixin aquestes condicions, com per exemple:

  • Durada de 20 anys (termini que exigeixen els bancs, perquè sigui igual a la durada de la hipoteca).
  • Lloguer de mercat o amb un límit en l’increment del lloguer.
  • Inscribible al Registre de Béns Mobles i anotacions marginals al Registre de la Propietat (exigència del banc).

És important entendre que aquestes negociacions solen ser complicades i exigents, pel que és crucial estar assessorat i comptar amb l’experiència necessària.

No només resulta fonamental negociar un contracte de lloguer a llarg termini, sinó que el valor de la renda mensual faci l’activitat viable. Un lloguer molt elevat pot suposar la inviabilitat de l’activitat, fent que cap comprador estigui disposat a fer ofertes, i en el cas de presentar-les, un lloguer elevat tindrà una repercussió directa en el preu.

Per això, la negociació intel·ligent i la planificació cuidadosa del contracte de lloguer són inversions fonamentals per a l’èxit a llarg termini de qualsevol venda de farmàcia, per la qual cosa abordar aquest aspecte crític amb la propietat no només garanteix una transmissió sense problemes, sinó que també
construeixen un futur sòlid per a la farmàcia i la seva nova direcció.