Search
Close this search box.
   Tiempo de Lectura 2 minutos
Array

El procés de compravenda d’una farmàcia pot ser llarg i complicat, en ell poden sorgir alguns inconvenients dels quals és necessari estar ben assessorat.

Avui us portem 3 exemples:

Després de la compra d’una farmàcia, a vegades es pot descobrir que les dades de facturació no s’ajustaven realment amb els declarats pel venedor. El comprador es pot trobar que la farmàcia embeni menys del que s’havia dit.

Per a evitar aquesta situació, s’ha d’estudiar la documentació de la farmàcia prèviament, tant comptable com fiscal, i no sols de l’últim en any, sinó com a mínim dels tres últims exercicis per a valorar la veracitat de les dades facilitades.

És després d’aquest estudi quan s’hauran de tenir en compte altres factors, per exemple, si existeix facturació a residències o facturació per serveis que es puguin perdre amb la compra, per a poder incloure-les o excloure-les de la facturació.

Moltes vegades les farmàcies no estan legalitzades davant l’administració pública municipal, per la qual cosa no compten amb la llicència d’activitat de l’Ajuntament. Si aquesta dada no està inclosa en el contracte d’Arres i, per tant, el comprador el desconeix, en el moment de passar la Inspecció de Sanitat, el comprador es veurà obligat a regularitzar la llicència amb els costos extres que això pot suposar.

Per a això, és de gran importància deixar reflectit en el contracte d’Arres totes les dades relatives a la legalització de la farmàcia davant de totes les instàncies públiques, no sols les sanitàries.

La manca d’un contracte de lloguer de llarga durada és un dels principals problemes durant la negociació.

El fet de no disposar d’un contracte de lloguer a llarg termini impedeix l’obtenció de finançament bancari i l’amortització de la inversió per part d’un comprador.

Si el local pertany a un tercer, el moment per a negociar les condicions del contracte de lloguer és després de la signatura de les arres, previ a l’escriptura pública.

Per tot això, és crucial comptar amb assessors que puguin dur a terme aquesta negociació amb el propietari per a aconseguir un contracte de lloguer òptim i que compleixi els requisits necessaris per a la viabilitat de l’operació, i no posar en risc la inversió de la compra de la farmàcia.