Search
Close this search box.

La importància de la llicència d’activitat a la farmàcia

La llicència d’activitat és un acte administratiu obligatori i previ a l’inici i exercici de qualsevol activitat (agrícola, industrial, minera, comercial, de servei, oci o sanitària) que necessiti instal·lar-se en un establiment físic determinat, mitjançant el qual l’Ajuntament s’assegura del ompliment de les normatives establertes per a poder iniciar i exercir aquesta activitat concreta en […]